preskoči na sadržaj

Strukovna škola Đurđevac

Login
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Projekti

Solarno vozilo Rooster Solari FI2020

glavni sponzor:

Erasmus+ i drugi projekti:

BE WORLD CLASS

Obrazovanje

Studiranje

VUB

vijesti
Obavijest
Darko Špoljar / datum: 11. 12. 2020. 20:48

Na temelju članka 3. i 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2137-51/17-01, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac, dana 9. prosinca 2020. godine, donio je

 

O D L U K U

o početku postupka jednostavne nabave u školi za predmet nabave: INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA, VENTILACIJE I ELEKTRO-INSTALACIJE U ŠKOLSKOJ KUHINJI i imenovanju ovlaštenih predstavnika

 

 1. Podaci o naručitelju: Strukovna škola Đurđevac Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac, OIB: 65091212700
 2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj Darko Špoljar dipl.ing.
 3. Predmet nabave: DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SUSTAVA VENTILACIJE TE POSTAVLJANJE PLINSKE INSTALACIJE, VENTILACIJE I ELEKTRO-INSTALACIJE U ŠKOLSKOJ KUHINJI
 4. Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.
 5. Evidencijski broj jednostavne nabave: 04/2020
 6. Izvor – način planiranih sredstava: Financijski plan Strukovne škole Đurđevac
 7. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja  u postupku javne nabave su:
 • Josip Patačko
 • Zlata Crnjaković
 • Ivan Kovačić

Prava i odgovornosti regulirani su u Pravilniku.

       8.     Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz točke 7. ove Odluke su slijedeće:

- koordiniranje pripreme i provođenja postupka nabave u dijelu za koji su ovlašteni i odgovorni,

- sudjelovanje u otvaranju, pregledu i ocjeni ponude,

- izrada poziva za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom nabave,

- za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

        9.    Ovaj poziv na dostavu ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja: DA

 

               

KLASA: 602-03/20-01/209

URBROJ: 2137-51-01-20-01

Đurđevac, 09.12.2020.

Napomena: Prilozi Odluke pod [OPŠIRNIJE]

 

                                                                              RAVNATELJ:

Darko Špoljar dipl.ing. v. r.

Strukovna škola Đurđevac

Dr. Ivana Kranjčeva 5

48350 Đurđevac

Klasa: 602-03/20-01/209

Urbroj: 2137-51-01-20-03

U Đurđevcu, 17. prosinca 2020. g.

 

Zainteresiranim gospodarskim subjektima, svima

 

Obavijest

o izmjeni Tehničkih specifikacija (troškovnika) u postupku jednostavne nabave PLIN I VENTILACIJA (Evidencijski broj: 04/2020) i o produljenju roka za dostavu ponuda

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da će sutra, 18. prosinca 2020. godine na službenim internetskim stranicama Škole biti objavljen ISPRAVAK PRILOGA II – TROŠKOVNIKA u postupku jednostavne nabave Ev.br. 04/2020, zbog nužnih izmjena projekta prema kojem je prvotna verzija troškovnika izrađena.

Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte da Ponudu s ISPRAVLJENIM TROŠKOVNIKOM dostave na adresu Naručitelja najkasnije do UTORKA, 22. prosinca 2020. godine u 12.00 sati.

O ispravku dokumentacije i novom roku za dostavu ponuda će se i pojedinačno obavijestiti svaki pojedinačni gospodarski subjekt koji dostavi Ponudu do isteka prvotno postavljenog roka za dostavu, odnosno do 18. prosinca 2020. godine u 12.00 sati.

 

 

Ravnatelj:                  

Darko Špoljar, dipl.ing., v.r.

Napomena: Ispravljeni troškovnik dodan je pod [OPŠIRNIJE]

Napomena: Prilozi Odluke pod [OPŠIRNIJE]


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Darko Špoljar / datum: 21. 12. 2020. 22:00

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude jednostavne nabave učioničkog namještaja u prilogu pod [OPŠIRNIJE]


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Darko Špoljar / datum: 11. 12. 2020. 21:02

U prilogu pod [OPŠIRNIJE] nalazi se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu jednostavne nabave zamjene plinskog kotla.


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Darko Špoljar / datum: 8. 12. 2020. 22:01

REPUBLIKA HRVATSKA

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

KLASA: 602-03/20-01/201

URBROJ: 2137-51-01-20-04

Đurđevac, 8. prosinca  2020. godine

 

          Na temelju članaka 6. i 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi, a u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave za predmet nabave: izvođenje radova na sanaciji ulaznog stepeništa u sportsku dvoranu Strukovne škole Đurđevac – ulaz zapad, po pozivu za dostavu ponuda, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac, Darko Špoljar, dipl.ing., dana 8. prosinca 2020. godine, donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave:

izvođenje građevinskih radova na sanaciji ulaznog stepeništa u dvoranu – ulaz zapad na adresi Naručitelja

 

I.

          Naručitelj STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, Đurđevac, Dr. Ivana Kranjčeva 5, uputila je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: izvođenje građevinskih radova na sanaciji ulaznog stepeništa u dvoranu – ulaz zapad na adresi Naručitelja dana 27. studenoga 2020. godine (dostavljeno 27. studenoga 2020.g. e-poštom) sa rokom dostave do 8. prosinca 2020. godine u 12.00 sati. 

            Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova na sanaciji ulaznog stepeništa u dvoranu – ulaz zapad na adresi Naručitelja u Đurđevcu, dr. Ivana Kranjčeva 5.

 

          Po pozivu za dostavu  zaprimljene su  dvije ( 2 )  ponude:

 

 1. DINAMIK D.O.O., Medvedička 53, 48355 Novo Virje,
 2. KOMFORT D.O.O., Zagrebačka avenija 92, 10000 Zagreb.

Pregledom dokumentacije ponuditelja utvrđeno je da je ponuda ponuditelja KOMFORT D.O.O., Zagrebačka avenija 92, 10000 Zagreb, ocijenjena kao najpovoljnija prema kriteriju odabira te je Povjerenstvo predložilo sklapanje ugovora sa ponuditeljem KOMFORT D.O.O., Zagrebačka avenija 92, 10000 Zagreb.

 

         Odabrana ponuda zadovoljila je sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda i ponuđena cijena je prihvatljiva, te se odabire ponuda ponuditelja KOMFORT D.O.O., Zagrebačka avenija 92, 10000 Zagreb, OIB: 34181025176, na iznos 198.725,00 kn (bez PDV-a).          

 

II.

          Ova Odluka dostavit će se Ponuditeljima  koji su sudjelovali po pozivu za dostavu ponude  zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

 

III.

          S odabranim Ponuditeljem sklopit će se ugovor o jednostavnoj nabavi za predmet nabave – izvođenje radova na sanaciji ulaznog stepeništa u sportsku dvoranu Strukovne škole Đurđevac – ulaz zapad br. JN-01/2020

                                                                                                  Ravnatelj,

                                                                                      Darko Špoljar, dipl. ing. v. r.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju